The messenger logo

Words of the Day

Thursday, June 5
skeptical          skeptikuri  სკეპტიკური

result          shedegi   შედეგი

level          meore  დონე

meeting          shekhvedra   შეხვედრაExperts are skeptical about the results of top level meeting.

ekspertebi skeptikurad arian gantskobilni momavali shekhvedris shedegebisadmi.

ექსპერტები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი მომავალი შეხვედრის შედეგებისადმი.