The messenger logo

Words of the Day

Thursday, February 1
Most         umravlesoba     უმრავლესობა

Got involved          chaertvnen     ჩაერთვნენ

Elimination         aghmopkhvra     აღმოფხვრა

Have been cured          ganikurnen    განიკურნენMost of the patients who got involved in Hepatitis C Elimination Program have been cured.

patsientebis umravlesoba, romlebits C hepatitis aghmopkhvris programashi chaertvnen, ganikurnen.

პაციენტების უმრავლესობა, რომლების C ჰეპატიტის აღმოფხვრის პროგრამაში ჩაერთვნენ, განიკურნენ.